it-swarm-vi.com

Có cách nào để sử dụng lưu trữ Gmail trong các dịch vụ khác của Google không?

Không chắc là tôi sẽ có nhiều hơn 1GB email. Tuy nhiên, tôi có nhiều hơn 1GB ảnh (Picasa) và hơn 1GB tệp (Google Docs). Có cách nào để sử dụng bộ nhớ từ Gmail trong các dịch vụ khác này không? Hoặc, để có thể trả lời câu hỏi của riêng tôi, Google chỉ tiếp thị việc lưu trữ Gmail có sẵn bằng cách ngân hàng trên thực tế là không ai sẽ sử dụng nhiều như vậy (trong khi đó sẽ là nhiề mọi người dễ dàng lấp đầy hơn tài khoản Picasa của họ)?

5
David

Thời gian lưu trữ duy nhất được chia sẻ giữa các sản phẩm khác của Google là khi mua thêm dung lượng: https://www.google.com/accounts/purchasest Storage

Trong Google Picasa phần trợ giúp về Google Storage họ nói rằng "Dung lượng lưu trữ miễn phí dành riêng cho từng sản phẩm. Album Web Picasa chỉ cung cấp 1 GB dung lượng lưu trữ cho ảnh và video. Gmail cung cấp 7+ GB (và đếm) chỉ dành riêng cho tin nhắn Gmail. Tài liệu cung cấp cho bạn 1 GB cho mọi thứ: tất cả tài liệu, bảng tính, bản trình bày và tệp đã tải lên của bạn. Không thể sử dụng hoặc chuyển sang một sản phẩm khác từ một sản phẩm khác. "

- CHỈNH SỬA -

Như Al Everett đã chỉ ra bộ nhớ hiện được kết hợp giữa các thuộc tính của Google.

6
bjtitus

Google vừa thông báo rằng Gmail, Drive và Google+ Photos hiện sẽ chia sẻ 15 GB dung lượng miễn phí.

Kết hợp tất cả lại với nhau: 15 GB hiện được chia sẻ giữa Drive, Gmail và Google+ Photos

Với không gian lưu trữ kết hợp mới này, bạn đã thắng được việc lo lắng về việc bạn lưu trữ bao nhiêu và ở đâu. Ví dụ: có thể bạn là một người dùng Gmail nặng nhưng nhẹ về ảnh hoặc có lẽ bạn đã vượt quá giới hạn lưu trữ Drive nhưng chỉ sử dụng 2 GB trong Gmail. Bây giờ nó không thành vấn đề, bởi vì bạn có thể sử dụng bộ nhớ của mình theo cách bạn muốn.

3
ale