it-swarm-vi.com

Cách tốt nhất để xử lý và giám sát nhiều tài khoản email mà không cần sử dụng các ứng dụng trên máy tính để bàn như Outlook?

Tôi có nhiều tài khoản email trên các tên miền khác nhau, trên: Gmail, Yahoo, Hotmail, AOL và tài khoản email của công ty tôi. Tôi không thích các ứng dụng tải xuống email của mình trên PC như Outlook. Tôi thích quản lý chúng thông qua trình duyệt.

Những gì tôi đang làm bây giờ là mở một cửa sổ trình duyệt mới và mở tất cả tài khoản email của tôi trong các tab của nó và luôn mở cửa sổ này.

Có cách nào tốt hơn, bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn.

4
Amr Elgarhy

Bạn có thể sử dụng Gmail để quản lý email của mình. Gmail có thể gửi và nhận email từ các dịch vụ khác (như Yahoo, Live hoặc bất kỳ thư Pop3 nào). trong Gmail, chỉ cần đi tới cài đặt> Tài khoản và Nhập khẩu và bắt đầu nhập thư của bạn.

Bạn có thể sử dụng thư gốc của mình để trả lời email, ngoài ra bạn có thể gắn thẻ email của mình để tổ chức tốt hơn

7
Hameds

Chỉ cần thiết lập từng dịch vụ thư để chuyển tiếp thư của bạn đến một địa chỉ email chính. Ví dụ tôi chuyển tiếp mọi thứ đến gmail của tôi.

Trên mỗi dịch vụ thư, tôi sẽ cố gắng đánh dấu tất cả các thư đến là đã đọc và chuyển tiếp một bản sao đến các dịch vụ thư chính của mình. Bằng cách đó, nếu tôi cần trả lời từ một tên miền cụ thể, tôi vẫn có thể.

6
Brian R. Bondy