it-swarm-vi.com

Cách chuyển tiếp nhiều email trong Gmail

Có thể chuyển tiếp nhiều email trong Gmail mà không cần thực hiện từng email riêng lẻ không?

60
Geoff Appleford

Nếu tất cả chỉ trong một cuộc trò chuyện, thì có: nhấp vào liên kết Chuyển tiếp tất cả ở trên cùng bên phải khi xem cuộc hội thoại. Nếu không, không, bạn không thể chuyển tiếp email ngẫu nhiên hàng loạt.

forward all button in gmail

Trong các phiên bản mới hơn của Gmail, điều này đã được chuyển sang nút Khác bên dưới Chuyển tiếp tất cả và chỉ hiển thị khi bạn đang xem cuộc hội thoại của email xếp chồng lên nhau (xếp chồng theo tiêu đề trả lời):

more forward all in gmail

25
Benjamin Pollack

Co một cach dê dang hơn. Áp dụng nhãn chung cho tất cả các thư bạn muốn chuyển tiếp và sau đó sử dụng Tập lệnh Google để chuyển tiếp tất cả chúng đến bất kỳ địa chỉ email nào khác.

21
Amit Agarwal

Bạn thậm chí có thể thử cái này script mà tôi đã tạo bằng Google Apps Script. Nó giúp bạn chuyển tiếp hàng loạt email cùng một lúc. Nó cho phép bạn tải và chuyển tiếp 50 email gần đây từ hộp thư đến của bạn. Vui lòng xem chủ đề thảo luận để biết thêm về cách chuyển tiếp thư được gắn thẻ vào nhãn.

3
Shunmugh Sundaram

Bạn cũng có thể chuyển đổi toàn bộ thành PDF bằng cách sử dụng nút in ở đầu tất cả các cuộc hội thoại email.

0
RHE