it-swarm-vi.com

Duyệt mọi người theo địa điểm trên Dailymotionile

Tôi đã chuyển từ quê hương của tôi đến một tiểu bang và thành phố mới và muốn duyệt một địa điểm nhất định trên Dailymotionile để xem liệu tôi có thể tìm thấy bất cứ ai từ quê hương của tôi hoặc bất cứ ai tôi biết không. Có cách nào để làm điều này mà không thay đổi nơi cư trú hiện tại trong hồ sơ của tôi không?

2
Joe Phillips

Từ menu Cộng đồng> Mọi người, bạn có thể truy cập trang tìm kiếm và đề xuất. Trên trang này viết tên thành phố trong hộp văn bản tìm kiếm và tìm kiếm. Bạn có thể tìm thấy một số người theo địa phương của họ ...

2
spinodal

Không có cách nào để tìm kiếm trong trang web theo vị trí. Làm thế nào về việc tạo một tài khoản thứ hai, có lẽ bằng cách sử dụng một trình duyệt khác, chỉ cho mục đích tìm kiếm của quê hương cũ của bạn? Bằng cách đó bạn có thể giữ nguyên tài khoản hiện tại của mình.

1
Ken Pespisa