it-swarm-vi.com

Có nên có sự khác biệt về kích thước tương đối của các nút trong hộp thoại xác nhận không?

Tôi hiểu ý tưởng đằng sau việc có nhiều khả năng được sử dụng hành động trên một trang lớn hơn một chút hoặc theo một kiểu khác để hướng dẫn người dùng đến đó (ví dụ: có một nút để lưu nhưng một liên kết văn bản nhỏ để hủy bỏ).

Khi nói quản trị viên nhấn xóa, tôi có một hộp thoại xác nhận xuất hiện hỏi liệu họ có chắc chắn họ muốn làm điều đó không và đưa ra hai tùy chọn, 'Có, Xóa cái này' và 'Không, Giữ cái này'. Tại thời điểm này có cùng kích thước và kiểu dáng và do đó cùng trọng lượng trên trang.

Tôi đã tự hỏi liệu đó có phải là trường hợp hay tôi nên cho rằng quản trị viên không phải là một thằng ngốc và nếu họ nhấn xóa xác nhận hành động này là phần quan trọng nhất của bước tiếp theo của anh ấy và do đó nên được đặt trọng số lớn hơn trên trang ?

15
Toby

Luke Classicalblewski đã viết một bài báo có tên Các hành động chính & phụ trên các biểu mẫu web nói về vấn đề này. Dữ liệu của ông dựa trên nghiên cứu từ các nghiên cứu theo dõi bằng mắt.

Kết luận về cơ bản là cần có sự khác biệt về trọng lượng hình ảnh giữa hai người để bạn có thể diễn giải, trong nháy mắt, lời kêu gọi hành động nào có ý nghĩa hơn. Ông cũng nói một chút về định vị và trật tự.

Visual weight in forms

Đối với nút mà nút sẽ có trọng lượng hơn, tùy thuộc vào bạn để xác định tình huống. Thông thường, nên thận trọng về các nút khi xử lý các thao tác CRUD như xóa một cái gì đó, nhưng bạn có thể biết rõ nhất (hoặc bạn nên kiểm tra) tình huống nào có nhiều khả năng xảy ra. Nếu việc xóa xảy ra thường xuyên hơn, thì có lẽ đó nên là hành động chính.

Xem câu trả lời của Michael bên dưới để biết một số tài liệu tham khảo tốt về hướng dẫn nền tảng trong đó chỉ định cách bạn nên quyết định hành động chính nào.

Để thảo luận thêm về các vấn đề tương tự với các nút, hãy xem các câu hỏi sau:

10
Rahul

Nếu đây là một ứng dụng máy khách dày dành cho máy tính để bàn, hoặc nó rất quan trọng để phù hợp với các ứng dụng dành cho máy tính để bàn, thì hướng dẫn UX của Windows 7 chỉ định rằng đối với các hành động rủi ro, nút nổi bật nhất phải là lựa chọn an toàn trực tiếp (trang 384). Cụ thể, lựa chọn an toàn phải là nút mặc định, cả hai đều nổi bật hơn so với các nút khác và cũng được kích hoạt bằng phím Enter. Tương tự, HIG của Apple cho biết nút nổi bật nhất mà mà thể hiện hành động mà người dùng có khả năng thực hiện nhất nếu hành động đó không có khả năng gây nguy hiểm . [nhấn mạnh trong bản gốc]. Nó đặc biệt khuyến cáo không nên tạo một nút nổi bật nếu nó gây mất dữ liệu người dùng, (p245).

Vì vậy, nút nổi bật hơn phải là "Không, Giữ cái này", phải không?

Mặt khác, tôi phải đồng ý với bạn rằng rất có thể người dùng không phải là một thằng ngốc và 90% + thời gian họ thực sự muốn xóa đối tượng. Kết quả là người dùng sẽ có thói quen nhấp vào nút xác nhận tin nhắn xác nhận của bạn mà không thực sự suy nghĩ hoặc thậm chí đọc tin nhắn, một thói quen mà nhiều người dùng đã có . Điều đó đánh bại mục đích có thông điệp ở nơi đầu tiên. Hơn nữa, ngoại trừ chuột bị trượt, người dùng thường không biết rằng họ đang phạm sai lầm cho đến khi hành động được thực hiện và họ thấy kết quả trong cửa sổ cha mẹ (ví dụ: Oops. Đã xóa điều sai trái"). Những xác nhận như vậy làm ít hơn là lãng phí nỗ lực của người dùng và dạy những thói quen xấu.

Nếu có thể, don don có bất kỳ xác nhận nào để xóa. Thay vào đó, hãy rõ ràng và dễ dàng cách hoàn tác xóa.

10
Michael Zuschlag