it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể lấy tất cả ảnh của mình khỏi Flickr?

Tôi đã quyết định không còn trả tiền cho tài khoản Flickr pro nữa và tôi muốn tải xuống hàng loạt tất cả các ảnh tôi đã lưu trữ ở đó. Có cách nào làm dễ hơn không?

12
lfoust

Migratr là một tiện ích hữu ích cho phép bạn sao chép ảnh của mình từ các dịch vụ chia sẻ khác nhau bằng cách sử dụng ổ cứng làm bộ nhớ tạm thời. Bạn cũng có thể tải nội dung xuống ổ cứng mà không cần di chuyển.

Nó hỗ trợ nhiều dịch vụ bao gồm:

  • Photobucket
  • Flickr
  • Picass
  • Faces.com
  • Hình ảnh AOL
  • Phanfare
  • Zooomr
  • SmugMug
6
LBushkin

Hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó trước khi tài khoản của bạn hết hạn, nếu không bạn sẽ chỉ có quyền truy cập vào 200 cuối cùng

Bulkr là một ứng dụng Air tôi đã thấy trên lifehacker nhưng chưa được sử dụng

2
Scott Cowan