it-swarm-vi.com

Phần mở rộng sửa đổi Ubuntu Firefox cho firefox làm gì?

Tôi hiện đang chạy Firefox 3.6.8 trên Ubuntu 9.04. Các tiện ích mở rộng Firefox của tôi bao gồm Ubuntu Firefox Modifying 0.9rc2. Tôi đã nâng cấp Firefox trên bản cài đặt này một vài lần; theo như tôi có thể nhớ, một số phiên bản của tiện ích mở rộng này đã có mặt khi tôi cài đặt Ubuntu 9.04 ban đầu. Tôi đã vô hiệu hóa nó, chủ yếu là vì tôi không biết những gì nó cung cấp cho tôi, tôi cũng không thể tìm ra khi tôi thử một chút.

Phần mở rộng làm gì?

60
vanden

Các tệp ở đây hiển thị một số thay đổi mà Ubufox cung cấp (nhãn hiệu tùy chỉnh, tùy chọn tìm kiếm, v.v.)

http://Bazaar.launchpad.net/~mozillateam/ubufox/trunk/view/head:/defaults/preferences/ubfox-mods.js

25
Jorge Castro

Nó đi kèm với xul-ext-ubufoxInstall xul-ext-ubufox :

Cấu hình mặc định dành riêng cho Ubuntu và hỗ trợ apt cho Firefox.

Thêm các sửa đổi dành riêng cho Ubuntu vào Firefox.

Tích hợp trình duyệt với Ubuntu để:

 • Cho phép tìm kiếm các plugin bị thiếu từ danh mục phần mềm Ubuntu
 • Thêm các tùy chọn sau vào menu Trợ giúp: [.__.]
  • Nhận trợ giúp trực tuyến
  • Giúp dịch Firefox
  • Ghi chú phát hành Ubuntu
 • Đặt trang chủ thành Trang bắt đầu Ubuntu
 • Hiển thị thông báo khởi động lại sau khi nâng cấp Firefox
 • Thêm Ask.com vào các công cụ tìm kiếm.

Bạn có thể gỡ cài đặt này nếu bạn muốn sử dụng bản cài đặt Firefox nguyên sơ.

Trang chủ: https://launchpad.net/ubufox

43
Jakob

Nó cho phép các addon Firefox được cài đặt thông qua trình quản lý gói.

11
Nathan Osman