it-swarm-vi.com

Nút chuột giữa của Firefox

Làm cách nào để có được nút chuột giữa để hoạt động chính xác trong Ubuntu? Nhấp vào nút giữa không hiển thị mũi tên cho phép tôi cuộn trang bằng cách di chuyển chuột.

Thông tin:

  1. Firefox 3.6.8
  2. Chuột: Microsoft Intellimouse Explorer 3.0
60
The Pixel Developer

Chỉnh sửa Tùy chọn ➜ Nâng cao ➜ Kiểm tra 'Sử dụng tính năng tự động ghi'

enter image description here

91
Isaiah

Chỉnh sửa 2018-03-14: câu trả lời này được xác minh với FireFor 58.02

Nói chính xác, vì phiên bản 57 của Firefox, đường dẫn như sau: Menu Tùy chọn ➜ Chung , sau đó tất cả các cách trong Duyệt kiểm tra hộp Sử dụng cuộn tự động .
[.__.] Bạn cũng có thể chỉ cần nhập auto trong trường tìm kiếm khi bạn đang ở trong Tùy chọn cửa sổ.

Xem ảnh chụp màn hình này:

Activation of the auto scrolling with the middle button of the mouse

10
vtellier