it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể bảo Firefox truy cập mạng nội bộ

Trong công việc của tôi, chúng tôi có rất nhiều trang web trên mạng nội bộ của chúng tôi. Làm cách nào tôi có thể yêu cầu Firefox truy cập các trang web mạng nội bộ?

Tôi tiếp tục nhận được điều này:

Các mục được yêu cầu không thể được tải bởi proxy.

Máy chủ proxy không thể định vị máy chủ: myintranet. Máy chủ không có mục DNS. Kiểm tra tên máy chủ trong Vị trí (URL) và thử lại.

4
George IV

Trong hộp thoại cài đặt mạng, nơi bạn xác định proxy mà firefox sẽ cung cấp cho bạn, bạn có thể chỉ định trang web nào sẽ bỏ qua máy chủ proxy. Tại đây, bạn sẽ cần chỉ định tất cả các trang web mạng nội bộ mà bạn muốn sử dụng.

6
Pervez Choudhury

Bạn co thể thử

Công cụ -> Tùy chọn

sau đó

biểu tượng Nâng cao -> tab Mạng -> Cài đặt ...

và viết vào hộp văn bản Không có Proxy cho : 10,4. * (ví dụ) tùy thuộc vào phạm vi IP của mạng nội bộ của bạn

2
Drake

Có vẻ như bạn cần phải tắt proxy cho miền intranet. Bạn có thể làm điều này gần các cài đặt proxy, bằng cách đề cập "Không có Proxy cho" tên miền mạng nội bộ của bạn.

1
Abhinav