it-swarm-vi.com

Hợp nhất nội dung được gắn dấu sao từ nhiều ứng dụng web

Có một vài ứng dụng web (Google Reader, Gmail, Twitter, ...) cho phép gắn các mục. Tôi thường sử dụng chức năng sao như một cách để xác định các yếu tố yêu cầu hành động sau (để đọc/xem sau, để trả lời sau, ...).

Có cách nào để hợp nhất các yếu tố được gắn dấu sao từ các ứng dụng web khác nhau trong một chế độ xem không?

2
Leonardo

Những gì tôi có xu hướng làm là thay vì gắn các mục trên các dịch vụ riêng lẻ đó, tôi đặt tất cả chúng trong một dịch vụ. Cái tôi thích là Evernote . Họ có một phần mở rộng bookmarklet và trình duyệt có thể tăng tốc quá trình. Một lợi ích khác bạn có được từ việc sử dụng Evernote là bạn có thể gắn thẻ chính xác như bạn muốn (ví dụ: để đọc, trả lời, v.v.) chứ không phải là một ngôi sao mơ hồ. Vấn đề duy nhất là bị kỷ luật đủ để sử dụng một dịch vụ như thế này chứ không phải ngôi sao, vì ngôi sao rất dễ bấm ...

3
Senseful

Tôi đã kết thúc bằng cách sử dụng Đọc sa thay vì cố gắng thống nhất nội dung được gắn dấu sao. Mọi thứ có nguồn cấp RSS đều được đưa vào Google Reader và bên trong Google Reader, giờ đây tôi có thể lưu các bài viết cho sau này (Xem bài đăng của Hanselman ). Tôi cũng có thể lưu các liên kết từ Twitter trên iphone. Điều duy nhất còn thiếu là nội dung được gắn dấu sao trong Gmail nhưng dù sao thì điều đó cũng không quá tệ.

1
Leonardo