it-swarm-vi.com

Văn bản chỉ đọc Facebook?

Có cách nào để tôi có thể đọc các bản cập nhật của Facebook, xem các sự kiện và xem hồ sơ trong một văn bản chỉ định dạng JavaScript không? Điều này là do tôi thường lướt từ links và Facebook không sử dụng được trong công cụ đó.

5
C. Ross

Không. Có một phiên bản Facebook lite nhưng đã bị ngưng. Đặt cược tốt nhất của bạn sẽ là phiên bản di động tại http://m.facebook.com .

6
Josh Curren

Bạn đã thử http://m.facebook.com (chủ yếu là các liên kết đó là những gì tôi đã sử dụng trên điện thoại crappy của tôi) hoặc http://0.facebook.com (này một chỉ hoạt động ở một số quốc gia nhất định) Đó là điều tốt nhất bạn có thể nhận được tôi nghĩ.

1
phwd

Bạn có thể sử dụng một trình đọc RSS. Tôi sử dụng google reader để theo dõi tất cả những thứ trên facebook của tôi. http://www.kristi-barrow.com/facebook-rss-feed-what-is-av Available /

0
Alex Kessinger