it-swarm-vi.com

Ưu điểm của nhóm Facebook so với trang Facebook?

Tôi muốn có một so sánh tốt về các tính năng hiện tại của các nhóm Facebook so với các trang Facebook.

Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, lợi thế duy nhất của việc sử dụng nhóm Facebook là cho đến khi bạn đạt 5000 thành viên, bạn có thể mát xa hàng loạt tất cả trong số họ (điều gì đó bắt đầu từ 5001 thành viên của bạn).

Có bất kỳ lợi thế nào khác của các nhóm Facebook (trên các trang) mà tôi không biết?

10
Tal Galili

Đây là những gì tôi đã đào lên vài tháng trước trong khi xem xét việc chuyển từ Nhóm của một tổ chức sang Trang:

  • Các trang có tích hợp thương hiệu tốt hơn (các bài đăng/cập nhật sẽ xuất hiện từ Tổ chức thay vì các thành viên riêng lẻ

  • điểm trái ngược với điều này là bạn không thể gửi tin nhắn trực tiếp đến "người theo dõi/thành viên/bạn bè" giống như cách bạn có thể gửi cho bạn bè hoặc trong một nhóm. Các trang chỉ có thể gửi "Cập nhật" cho tất cả "người hâm mộ" của họ, được xử lý khác một chút ở chỗ nó không đi thẳng vào Hộp thư đến của người dùng (tab khác để nhấp) và có xu hướng bị bỏ qua nhiều hơn, IMO

  • Các trang không có giới hạn về nhắn tin thành viên (chỉ có thể gửi tới 5000 trong một Nhóm)

  • Các trang có thể dễ dàng tìm thấy hơn trong một công cụ tìm kiếm công khai (kiểm soát nhiều hơn về SEO)

  • theo dõi thống kê và ứng dụng bổ trợ cho Trang

  • tích hợp tiện ích xã hội cho Trang (ví dụ: bạn có thể đặt huy hiệu "Thích" đó trên trang web chính của mình để dễ dàng tích hợp trở lại Facebook)

  • Các sự kiện được xử lý như nhau (là một sự cân nhắc quan trọng đối với tổ chức của tôi)

Đây là một bài viết tốt để biết thêm chi tiết:

http://www.allfacebook.com/2010/02/facebook-groups-pages/

7
Sawtooth Seeker

Theo Điều khoản dịch vụ của trang Facebook

  1. Các trang là hồ sơ đặc biệt chỉ có thể được sử dụng để quảng bá doanh nghiệp hoặc tổ chức thương mại, chính trị hoặc từ thiện khác (bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, chiến dịch chính trị, ban nhạc và người nổi tiếng).

  2. Bạn chỉ có thể quản trị Trang Facebook nếu bạn là đại diện được ủy quyền của chủ đề của Trang.

Đây là điều làm nên sự khác biệt giữa Trang và Nhóm. Các nhóm dành cho những thứ không chính thức (nhóm cựu sinh viên, câu lạc bộ fan hâm mộ, v.v.) trong đó Trang dành cho những thứ chính thức (trang fanpage chính thức, sản phẩm, v.v.)

Các trang cũng hoạt động nhiều hơn như một hồ sơ trên facebook (bạn có thể thêm ứng dụng vào đó) trong đó một nhóm không.

5
Harley Watson