it-swarm-vi.com

Trên Facebook có cách nào để chặn tất cả các ứng dụng từ một nhà phát triển cụ thể không?

Mỗi khi một trò chơi lan truyền trên Facebook, tường của tôi tràn ngập các bản cập nhật và "quà tặng" từ những người bạn muốn tôi tham gia trò chơi với họ. Tôi luôn chặn ứng dụng và tất cả các yêu cầu trong tương lai từ ứng dụng. Thay vì thực hiện điều này mỗi lần tôi muốn chặn tất cả các yêu cầu ứng dụng từ các nhà phát triển ứng dụng cụ thể của Facebook. Có cách nào để làm việc này không?

2
ahsteele

Không có cách chính thức để làm điều này. Tuy nhiên, có arecách giải quyết .

1
mafu