it-swarm-vi.com

Tôi có thể đăng các tệp PDF hoặc tài liệu khác lên trang của doanh nghiệp mình trên Facebook không?

Tôi có thể đăng các tệp PDF hoặc tài liệu khác lên trang của doanh nghiệp mình trên Facebook không? Nếu vậy thì thế nào?

3
Josh Curren

Bạn không thể trực tiếp tải tệp lên trang của doanh nghiệp trên Facebook. Những gì bạn có thể làm là đăng chúng lên tường của bạn - hoặc - tạo một tab trên trang với các liên kết đến các tệp PDF.

2
Harley Watson

Tài liệu sẽ cần được lưu trữ ở đâu đó bên ngoài Facebook. Sau đó, bạn có thể đăng chúng dưới dạng liên kết trên tường của bạn. Chỉ cần sao chép và dán URL vào tài liệu và nó sẽ hiển thị.

4
George Stocker

Microsoft thực sự đã phát hành một dự án tích hợp Facebook với các ứng dụng web Office 2010 tại Docs.com . Về cơ bản, đây là một ứng dụng Facebook cho phép bạn chia sẻ và cộng tác trên các tài liệu bằng các ứng dụng web Office 2010 trực tuyến. Thêm thông tin tại đâytại đây .

1
Greg Bray