it-swarm-vi.com

Tin nhắn bị che giấu trong Facebook là gì

Một đồng nghiệp của tôi đang cố gắng tìm ra điều này và tôi chưa từng nghe về nó trước đây. Tin nhắn "che giấu" trong Facebook là gì?

4
Dan Woodward

Đồng nghiệp của bạn CÓ THỂ đang nói về một plugin Firefox có tên CloakGuard . Nó yêu cầu tất cả người dùng phải cài đặt plugin và cho phép bạn làm xáo trộn một số phần nội dung của bạn trên Gmail, Facebook và một vài người khác sử dụng mật khẩu.

Không chắc nó hoạt động tốt như thế nào và cá nhân chưa từng thử nó. Đây là một một vài video cho thấy nó hoạt động .

3
Michael

Tôi không nghĩ nó thực sự tồn tại: http://www.google.com/search?hl=vi&q=facebook+cloaken+message

0
Alex