it-swarm-vi.com

Tài khoản của tôi trên Facebook đã bị hack - làm cách nào để khôi phục nó?

Ai đó đang gửi tin nhắn rác từ tài khoản của tôi trong Facebook. Làm thế nào để tôi lấy lại quyền kiểm soát nó?

13
x3ja

Đổi mật khẩu. Nếu bạn không thể truy cập vì người gửi thư rác đã thay đổi mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Facebook.

Nếu người gửi thư rác là một ứng dụng, bạn có thể thu hồi quyền truy cập tài khoản của mình từ trang cài đặt tài khoản.

5
Andrea Ambu

Trang này liệt kê những việc cần làm nếu tài khoản của bạn hoặc bạn bè của bạn đã bị hack.

http://www.facebook.com/help/hacked/friends

9
David

Đây là câu trả lời cập nhật cho câu hỏi này: truy cập URL https://m.facebook.com/hacked và làm theo hướng dẫn.

0
dr01