it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể theo dõi bạn bè trên Facebook của mình trên Twitter?

Khi tôi đăng nhập vào Facebook trong News Feed, nó hiển thị một số bạn bè của tôi đăng qua Twitter. Có cách nào để tôi có thể tự động theo dõi họ trên tài khoản Twitter của mình hoặc nhận tất cả id Twitter của họ để theo dõi không?

Ngay bây giờ tôi chỉ đang cố gắng xem họ có sử dụng tên thật của mình không và sử dụng tính năng Tìm người trên Twitter. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trên Twitter, tôi biết một số người không sử dụng Tên thật của họ :(

2
phwd

Power Twitter có tính năng Facebook.

1
Andrew