it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể sử dụng Facebook làm nhà cung cấp OpenID?

Tôi muốn sử dụng tài khoản Facebook của mình cho các tài khoản OpenID của mình. Tôi có thể làm cái này như thế nào?

9
samoz

Facebook sử dụng OAuth, trong khi Google, Yahoo, AOL và MySpace sử dụng OpenID.

Đối với các trang web chỉ chấp nhận OpenID, bạn sẽ không thể sử dụng Facebook. Nhiều trang web chấp nhận cả OpenID cũng như Facebook, Twitter, LinkedIn, Windows LiveID, v.v., đó là các giải pháp không phải OpenID khác.

Nếu bạn đang tìm cách thêm hỗ trợ cho tất cả các hệ thống ID này trên trang web của mình, bạn có thể muốn kiểm tra Tham gia của Janrain .

6
Brian Kissel

Theo tôi biết, Facebook cho phép bạn đăng nhập bằng tài khoản OpenID của nhà cung cấp khác, nhưng thực tế không tạo tài khoản OpenID để bạn đăng nhập vào các trang web khác. Điều đó có ý nghĩa?

Xem Bài đăng trên Blog dành cho nhà phát triển Facebook này để biết thêm thông tin.

2
x3ja

Facebook là một người tiêu dùng OpenID.

  • Bạn có thể sử dụng danh tính từ các nhà cung cấp OpenID khác như email Google để đăng nhập vào Facebook

Facebook không phải là Nhà cung cấp OpenID.

  • Bạn không thể sử dụng danh tính Facebook để đăng nhập vào các trang web sử dụng OpenID

Về cơ bản, Facebook trưng ra OAuth chứ không phải OpenID.

1
Suraj Chandran