it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể lọc email thông báo Facebook?

Tôi đang cố gắng tạo bộ lọc trên email Facebook của mình để thông báo được gắn nhãn là một danh mục, trong khi các tin nhắn liên quan đến tài khoản khác được gắn nhãn khác. Vấn đề là cả hai đều đến từ facebookmail.com.

Có một danh sách các cụm từ phổ biến xảy ra trong chủ đề để tôi có thể tạo quy tắc để lọc các tin nhắn này không? Bất kỳ cách nào khác để lọc ra những tin nhắn này?

8
Senseful

Dưới đây là một số chủ đề liên quan đến tài khoản (và từ địa chỉ):

  • Thông báo thay đổi email liên hệ trên Facebook (notification+*@facebookmail.com)
  • Xác nhận email liên hệ của Facebook (notification+*@facebookmail.com)
  • Vui lòng đặt lại cài đặt thông báo email của bạn (root+*@facebookmail.com)

Sử dụng subject:

từ: (facebookmail.com) chủ đề: (- "đề nghị bạn" - "đã gửi tin nhắn cho bạn" - "mời bạn đến" - "xác nhận bạn là bạn bè" - "muốn làm bạn" - "nhận xét về" - " đã thêm bạn dưới dạng "-" đã trả lời một chủ đề "-" đã viết trên tường của bạn "-" đã chia sẻ một liên kết "-" được gắn thẻ "-" liệt kê bạn là "-" đã đưa ra nhận xét về "-" chọc bạn vào "-" đã trả lời vào bài đăng của bạn "-" đã gửi cho bạn một món quà "-" thêm một người bạn "-" đăng trên tường của bạn ")

Sử dụng from:

từ: (facebookmail.com) -từ: (thông báo OR eventmaster OR groupmaster OR xác nhận OR ghi chú OR wallmaster OR video OR ảnh OR giftmaster)

Tuy nhiên, lưu ý rằng điều này cũng sẽ khớp với hai email thông báo liên quan đến tài khoản ở trên.

5
Senseful