it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể làm cho các tệp của mình tải lên nhanh hơn đến các trang web như Facebook và YouTube?

Làm cách nào tôi có thể tăng tốc độ tải lên video và ảnh lên các trang web?

4
Gordon Gustafson

Điều đầu tiên bạn có thể làm là xóa cookie và lịch sử của mình, điều này làm giảm lượng dữ liệu được gửi đến máy chủ trong một số trường hợp.

Thứ hai, hơi rõ ràng, là để đảm bảo rằng kết nối mạng của bạn chỉ làm một việc. Dừng duyệt và xem có ai khác có cùng kết nối mạng với bạn không.

Tùy chọn thứ ba là cố gắng giảm kích thước của tệp, đây là một chủ đề rộng hơn nhiều. Đôi khi điều này là không thể vì các tệp như .jpg và .gif đã được nén. Bạn có thể giảm chất lượng hình ảnh theo một cách nào đó , nhưng điều này thường không đáng thời gian trừ khi bạn đang sử dụng ảnh trên một trang web chuyên nghiệp. Tình hình là khá giống nhau cho video. Nếu bạn đang tải các tệp lên một trang web như quickshare.com, bạn có thể nén chúng trước, thường sử dụng định dạng Zip . :CƯỜI MỞ MIỆNG

1
Gordon Gustafson