it-swarm-vi.com

Làm cách nào để xóa tài khoản Facebook của tôi?

Tôi không tin tưởng cài đặt bảo mật mới của Facebook và đã quyết định xóa tài khoản của mình, nhưng tôi không thể tìm thấy khóa chuyển đổi.

Có ai biết làm thế nào tôi có thể xóa tài khoản Facebook của tôi?

160
Ivo Flipse

từ tại đây :

Truy cập tại đây: http://www.facebook.com/help/delete_account

Nhấp vào "Xóa tài khoản của tôi" và làm theo hướng dẫn.

Tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa trong hai tuần và nếu bạn KHÔNG SỬ DỤNG FACEBOOK BẤT K W CÁCH NÀO trong khoảng thời gian đó, tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

89
Victor Stanciu

Chuyển đến "Tài khoản của bạn". Chuyển đến "Hủy kích hoạt tài khoản".

Facebook là một megalomaniac. Nó sẽ không bao giờ bao giờ xóa hồ sơ của bạn. Nếu bạn quyết định mười năm sau để đăng nhập, thì nó vẫn sẽ ở đó. Tôi sẽ xóa hình ảnh của tôi khỏi trang web trước khi xóa tài khoản của tôi.

Thật ra, tôi mới làm tuần trước.

20
AdelheidK

Không cần thiết phải trải qua quá trình hủy kích hoạt 2 tuần chờ đợi, bạn có thể xóa tài khoản của mình trực tiếp tại:

www.facebook.com/help/delete_account

Nếu bạn không nghĩ rằng bạn sẽ sử dụng lại Facebook và muốn tài khoản của bạn bị xóa, chúng tôi có thể xử lý việc này cho bạn. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản của mình hoặc truy xuất bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đã thêm.

9
fredley