it-swarm-vi.com

Làm cách nào để vô hiệu hóa tài khoản Facebook mà không xóa nó?

Hãy nói rằng tôi muốn biến mất khỏi Facebook mà không xóa hoàn toàn tài khoản (ví dụ trong trường hợp tôi muốn giữ danh bạ của mình hoặc nội dung tôi đã tải lên dịch vụ). Tôi nên làm theo các bước nào để che giấu tài khoản của mình càng nhiều càng tốt mà không cần phải xóa nó?

10
Leonardo

Truy cập http://www.facebook.com/deac activate.php . Tài khoản của bạn sẽ bị treo và không được hiển thị cho người khác bằng bất kỳ cách nào, nhưng bạn luôn có thể kích hoạt lại bằng cách đăng nhập lại.

Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu nào, mọi thứ bạn đã nhập cũng như danh sách bạn bè và tất cả các cài đặt ứng dụng đều được giữ nguyên.

Như đã nêu trong FAQ :

Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn, hãy điều hướng đến tab "Cài đặt" trên trang Cài đặt tài khoản. Việc hủy kích hoạt sẽ xóa hồ sơ và nội dung của bạn được liên kết với tài khoản của bạn khỏi Facebook. Ngoài ra, người dùng sẽ không thể tìm kiếm bạn hoặc xem bất kỳ thông tin nào của bạn.

Nếu bạn muốn quay lại Facebook bất cứ lúc nào sau khi bạn hủy kích hoạt tài khoản của mình, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập bằng email và mật khẩu. Hồ sơ của bạn sẽ được khôi phục toàn bộ (bạn bè, ảnh, sở thích, v.v.). Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần có quyền truy cập vào địa chỉ email đăng nhập trên tài khoản để kích hoạt lại nó.

10
mafu

Có một thiết lập để làm điều này.

  1. Điều hướng đến Cài đặt tài khoản
  2. Cuộn tùy chọn có nội dung Hủy kích hoạt tài khoản

Làm xong.

5
Julius A