it-swarm-vi.com

Làm cách nào để ngăn người khác nhìn thấy tôi trên Facebook Chat?

Tôi thích Trò chuyện trên Facebook , nhưng tôi muốn ẩn với những người cụ thể. Có cách nào làm dễ hơn không?

19
jonnii

Tạo một danh sách bạn bè trong số những người bạn không muốn thấy bạn trực tuyến bằng cách nhấp vào Create New List.

alt text
(nguồn: insidefacebook.com )

Sau đó, bạn có thể di chuyển các cá nhân đó vào danh sách bằng cách nhấp vào Add to List.

alt văn bản http://mos.futurenet.com/techradar/ classifying/computer/iNET-and-broadband/images/facebookprivacy/flists-2020-90.jpg / /

Nhấp vào Chat ở góc dưới bên trái.

alt văn bản http://www.socialtimes.com/wordpressnew/wp-content/uploads/2009/05/facebookfriendlist.jpg

Sau đó, chuyển trạng thái ngoại tuyến (chuyển đổi màu xanh bên cạnh tên danh sách) của danh sách bạn bè cụ thể đó.

18
phwd