it-swarm-vi.com

Làm cách nào để đổi tên album ảnh trong Facebook?

Sau khi tạo album ảnh trong Facebook, tôi dường như không thể tìm ra cách đổi tên chú thích album.

4
Mike Sherov

Mở album sau đó nhấp vào "Chỉnh sửa ảnh", sau đó nhấp vào "Chỉnh sửa thông tin". Điều này sẽ cho phép bạn chỉnh sửa tên album, vị trí và mô tả.

4
Josh Curren

Chuyển đến album và nhấp vào Edit Photos, bạn có thể tìm thấy Edit Info trong đó.

Trong 'Chỉnh sửa ảnh', nhấp vào "Album không tên" và thay đổi nó thành bất cứ điều gì bạn muốn.

4
Hameds

Chỉ cần nhấp vào "Album không tên". Nó sẽ được chuyển đổi thành một hộp văn bản. Xóa "Album không tên" và viết tên bạn đã chọn cho album. Đơn giản.

1
pankaj kumar