it-swarm-vi.com

Làm cách nào để đảm bảo rằng những gì tôi đăng trên Facebook vẫn ở chế độ riêng tư?

Trên Facebook, tôi nên điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình như thế nào để bài đăng của tôi ở chế độ riêng tư?

26
Justin Scott

Thành thật mà nói, nếu bạn thực sự quan tâm đến quyền riêng tư của tài khoản, tốt hơn hết là không đăng bất cứ điều gì bạn không muốn công khai.

14
Jeff Epstein
 1. Nhấp vào Account
 2. Nhấp vào Privacy Settings
 3. Hoặc:
  • Đơn giản:
   1. Nhấp vào Friends Only
  • Nâng cao:
   1. Nhấp vào Custom
   2. Nhấp vào Customize Settings
   3. Nhấp vào Posts by me
   4. Chọn Friends Only
18
Joseph Kingry

Bạn cũng có thể thử ReclaimPrivacy , họ có một dấu trang javascript rất dễ sử dụng cho phép bạn xem nơi riêng tư của bạn có thể bị rò rỉ.

0
Ruben