it-swarm-vi.com

Làm cách nào để có được Facebook vanity hoặc URL tùy chỉnh cho trang fan hâm mộ, thay vì URL id được đánh số xấu?

Khi tạo trang fanpage trên Facebook, nó được gán một URL dài chứa số ID duy nhất. Những điều kiện tiên quyết và các bước cần thiết để có được một trang vanity/URL tùy chỉnh của trang fanpage Facebook?

6
Chris W. Rea

Có một hướng dẫn để làm điều đó ở đây .

Về cơ bản chỉ cần truy cập http://www.facebook.com/username/ và nhấp vào "Đặt tên người dùng cho các trang của bạn" nơi bạn sẽ được nhắc với các tùy chọn để thiết lập URL tùy chỉnh cho bất kỳ ai trong số bạn trang.

9
Oren Hizkiya