it-swarm-vi.com

Làm cách nào để chỉ gửi Cập nhật Facebook cho bạn bè chơi trò chơi?

Tôi đã thực sự tham gia vào một Trò chơi trên Facebook này, một số bạn bè của tôi chơi nó nhưng hầu hết trong số họ không chơi. Trước khi họ giết tôi, có cách nào để CHỈ xuất bản cập nhật cho những người bạn của tôi chơi trò chơi không?

EDIT: Tôi đang tìm cách đặc biệt để xuất bản cập nhật một cách cụ thể. Tôi có thể nói với mọi người rằng họ chỉ cần chặn nó, nhưng thật là bất lịch sự nếu có một sự thay thế cho tôi và không xuất bản có nghĩa là những người chơi sẽ không nhận được nhiều lợi ích từ việc tương tác với tôi.

8
Noctrine

Quên điều này đã ở đây. Những gì tôi đã làm là thêm những người chơi trò chơi vào một danh sách, và sau đó khi được hỏi tôi muốn xuất bản cho ai. Tôi đã chọn những người cụ thể và gõ tên danh sách.

4
Noctrine

Tùy chọn:

1) Đi vào cài đặt và không cho phép trò chơi xuất bản cập nhật lên tường của bạn.

2) Nói với tất cả bạn bè của bạn rằng họ có thể nhấp vào nút "Chặn" bên cạnh bất kỳ bài đăng nào của bạn và chọn chặn ứng dụng đó.

Thật đáng ngạc nhiên khi có rất ít người biết về cái thứ hai.

4
cstack

Tôi tin rằng khái niệm ở đây từ các nhà phát triển trò chơi là lấy Word ra rằng bạn chơi game. Tôi tin rằng bạn có thể nói với Facebook rằng không cho phép một trò chơi cụ thể xuất bản cập nhật trên tường của bạn, đây có thể là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn xúc phạm những người bạn khác của mình bằng nhiều bản cập nhật.

2
skamradt