it-swarm-vi.com

Làm cách nào để biết ứng dụng Facebook đang spam bạn bè?

Không có gì tôi ghét hơn là nhận được thông báo spam từ các ứng dụng của người khác trên facebook. Tuy nhiên, Đôi khi tôi bắt gặp một ứng dụng hữu ích mà tôi cho phép tương tác với tài khoản facebook của mình và tôi không thể biết liệu sau đó nó có gửi thông báo khó chịu tương tự cho bạn bè của tôi không. Có cách nào để theo dõi những gì một ứng dụng đang gửi?

14
Oren Hizkiya

Bạn có thể tạo một tài khoản thứ hai chỉ với mục đích giám sát cách người khác cảm nhận tài khoản của bạn. Đây không phải là phương pháp tốt nhất nhưng nó sẽ cho bạn phán đoán chính xác nhất.

4
Leonardo