it-swarm-vi.com

Khi nào Facebook bắt đầu sử dụng giao thức OAuth?

Khi tôi sử dụng xác thực Facebook lần cuối, nó đã cung cấp giao thức 'Kết nối Facebook' không nhất thiết phải thực hiện giao thức OAuth nhưng bây giờ họ nói rằng họ đang sử dụng OAuth 2.0. Khi nào thì điều này có hiệu lực? và Facebook Connect sẽ bị giải tán?

5
Monis Iqbal

Họ đã thêm OAuth hỗ trợ vào khoảng tháng 4 năm 2010 để giúp các nhà phát triển bên thứ ba làm việc với trang web của họ dễ dàng hơn. IMHO đó là một động thái rất tốt về phía họ.

Mặc dù họ chưa (AFAIK) công bố bất kỳ kế hoạch ngừng kết nối Facebook, họ vẫn tiến lên mạnh mẽ hơn với OAuth và API đồ thị của họ như là cách mới để hoàn thành công việc.

Về cơ bản, đây là ngang bằng với khóa học của nhóm phát triển của Facebook. Họ làm một thứ, khiến mọi người sử dụng nó, sau đó nhận ra họ đã làm hỏng và bắt đầu lại, để lại hệ thống cũ tại chỗ trong một thời gian rất dài. Vì vậy, bạn có thể an toàn với Facebook Connect trong một thời gian, nhưng đó không phải là con đường tôi sẽ đi nếu tôi bắt đầu một ứng dụng mới sẽ tích hợp với Facebook.

7
Gabriel Hurley

Ngày 21 tháng 4 năm 2010. Xem: Sự phát triển tiếp theo của nền tảng Facebook

Chúng tôi cũng đã giúp việc tích hợp với Facebook dễ dàng hơn nhiều bằng cách sử dụng phương thức đơn giản, dựa trên tiêu chuẩn để xác thực và ủy quyền. Chúng tôi đã áp dụng OAuth 2.0, một tiêu chuẩn mà chúng tôi đồng tác giả với mở cộng đồng, bao gồm đại diện từ Google, Twitter, Yahoo và những người khác.

3
artlung