it-swarm-vi.com

Đăng nhập OpenID, Gmail, Facebook, Yahoo cho Wordpress

Có cái gì đó như cái này miễn phí cho wordpress không?

3
ilhan

Word báo chí có một openid plugin . Tôi không chắc chắn nếu nó hoạt động với các dịch vụ đăng nhập khác.

Plugin này cũng có thể làm các dịch vụ khác như

Nhanh chóng đăng ký và đăng nhập người dùng bằng các tài khoản hiện có của họ từ Facebook, Twitter, Google, Yahoo!, LinkedIn, Windows Live, MySpace, AOL hoặc OpenID

4
txwikinger

Bài viết này đi sâu vào chi tiết về cách sử dụng plugin OpenID cho Wordpress. Có vẻ như Facebook không được hỗ trợ (mặc dù đây là nhà cung cấp OpenID) về mặt hiển thị các biểu tượng, nhưng Google, Yahoo, Flickr và các công ty khác thì có.

1
Travis Northcutt