it-swarm-vi.com

Có thể loại trừ hoặc chỉ theo dõi một số người bạn nhất định trong nguồn cấp dữ liệu Facebook của bạn không?

Tôi muốn giới hạn nguồn cấp dữ liệu trên tường của mình trong Facebook chỉ hiển thị trạng thái hoặc hoạt động của một số bạn bè và nhóm nhất định. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

2
LBushkin

Di con trỏ chuột lên một câu chuyện tin tức được đăng bởi ai đó mà bạn không còn muốn nhận thông tin cập nhật từ - bạn sẽ thấy Word 'Hide' xuất hiện ở góc trên cùng bên phải. Nhấp vào Từ 'Ẩn' và sau đó chọn 'Ẩn TÊN' để xóa các cập nhật trong tương lai khỏi người đó.

Ngoài ra, bạn có thể tạo danh sách những người, ví dụ: bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, thành viên của một đội thể thao, v.v. bằng cách vào menu 'Friends' trên thanh bên trái. Sau đó, bạn có thể chọn một trong những danh sách này để chỉ xem các câu chuyện mới và cập nhật trạng thái từ những người trong các danh sách đó.

3
Adam Pope