it-swarm-vi.com

Có cách nào để nhận được câu trả lời nhanh từ nhóm hỗ trợ của Facebook không?

Đã vài tuần và vài email, vẫn không có câu trả lời. Tôi đã đình chỉ tài khoản của mình vì tôi nghi ngờ rằng nó đã bị hack. Tôi đã cố gắng để nó được kích hoạt lại thông qua thủ tục kích hoạt lại Facebook. Khi tôi đến bước 2 "Gửi mã bảo mật", mã không bao giờ được gửi. Tôi đã ghi lại vấn đề đó như một vấn đề Đăng nhập, như một lỗi, như một vấn đề bảo mật và tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì từ họ.

1
DominicDoiron

Bạn có thể gửi một chủ đề ở đây

http://getsatisfaction.com/facebook

Nhận sự hài lòng, nơi khách hàng và công ty kết nối xung quanh các sản phẩm và dịch vụ họ sử dụng

Ngoài ra, tôi không khuyến nghị nhưng bạn có thể thử chiếm quyền yêu cầu của ai đó và xem liệu bạn có thể nhờ ai đó gửi email cho mình không. Hãy rõ ràng và không đòi hỏi. Thành thật là tốt, nếu cần thiết là khôn ngoan để bạn làm cho tài khoản Facebook của bạn hoạt động trở lại nói với họ.

Thí dụ

[email protected]

trong đó +[filter] được sử dụng để lọc từng tình huống.

2
phwd