it-swarm-vi.com

API Facebook "Ứng dụng này đang ở chế độ phát triển"

"Chế độ phát triển" có nghĩa là gì đối với ứng dụng facebook? Tôi không tìm thấy lời giải thích chính xác về những gì tôi có thể và không thể làm trong khi ở chế độ phát triển và mối quan hệ với "Không có sẵn cho tất cả người dùng vì ứng dụng của bạn không hoạt động".

Một số người cũng gọi nó là "Chế độ hộp cát" vì vậy tôi có nhiều nhầm lẫn giữa "chế độ phát triển", "chế độ hộp cát", "trực tiếp so với không có sẵn cho công chúng"

108
dendini

Tôi biết nó hơi muộn một chút nhưng ai đó có thể thấy điều này hữu ích trong tương lai.

BƯỚC 1:

Đăng nhập vào facebook Nhà phát triển -> Ứng dụng của bạn

Trong Cài đặt -> Cơ bản -> Email liên hệ . (Cung cấp bất kỳ email nào)

BƯỚC 2:  

Và trong ' Đánh giá ứng dụng ' Tab: thay đổi

Bạn có muốn làm cho ứng dụng này và tất cả các tính năng trực tiếp của nó có sẵn cho công chúng không? Vâng

Và ứng dụng của bạn sẽ được phát hành ngay bây giờ ..

200
Vineeth Joseph

 App Review > Make {Your App} public? > Yes

Nhấp vào đánh giá ứng dụng và Bật công cụ bật ứng dụng của bạn. Lưu thay đổi 

44
Fred Ondieki
this problem is occur when we can not set our app development and unavailable to the public. 

**STEP 1**
Open Facebook developer account 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Ffacebook-login%2Fios

 enter image description here

**STEP 2**

select your application

 enter image description here

**STEP 3**

click the app Review tab.

 enter image description here

than change switch value no to yes.see below picture like.

 enter image description here

than after your app is live..
22
Jigar

Thực hiện theo các bước cơ bản để khắc phục sự cố này,

Bước 1: Chuyển đến Bảng điều khiển

Bước 2: Chuyển đến tab "Đánh giá ứng dụng",

Bước 3: Kích hoạt "Công khai kiểm tra?" Tùy chọn, hình ảnh dưới đây,

 enter image description here

12
Aman Gupta - ShOoTeR
  • Development mode là để thử nghiệm
  • Truy cập https://developers.facebook.com/apps, sau đó App Review -> Chọn No cho Your app is in development and unavailable to the public
  • Truy cập Roles -> Testers, nhập Facebook user Id của người dùng bạn muốn bật thử nghiệm
12
onmyway133

trong trạng thái kiểm tra bảng điều khiển ứng dụng của bạn để on  facebook change develope mode to live

3
Omid Ahmadyani

Tôi cũng đã phải đối mặt với cùng một vấn đề trong đó ứng dụng FB của tôi tự động bị dừng và người dùng không thể đăng nhập và nhận được thông báo "ứng dụng đang ở chế độ phát triển .....".

Lý do tại sao FB tự động dừng ứng dụng của tôi là vì tôi đã không cung cấp URL chính sách & điều khoản RIÊNG TƯ hợp lệ. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn nhập các URL này trên trang cài đặt cơ bản của ứng dụng và sau đó đặt PUBLIC cho ứng dụng của bạn từ trang đánh giá ứng dụng như được mô tả trong các bài đăng trên.

2
Krish

Tôi có cùng một vấn đề trong khi tích hợp SDK Facebook để đăng nhập.

Tôi đang đề xuất cách tiếp cận bên dưới cho chế độ phát triển> bạn có thể kiểm tra tất cả mọi thứ nếu bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản, được sử dụng cho 'developers.facebook.com' và nếu bạn muốn sử dụng tài khoản khác thì bạn cần thêm Vai trò cho điều đó ứng dụng cụ thể, để bạn có thể thêm nhà phát triển hoặc người thử nghiệm bằng cách sử dụng tên người dùng fid hoặc facebook.

Ví dụ: - Chọn ứng dụng cụ thể> Vai trò, sau đó thêm nhà phát triển hoặc người thử nghiệm.

 enter image description here

0
Harish Rathuri