it-swarm-vi.com

Ai hoặc cái gì là SUDA trong nguồn cấp dữ liệu Facebook?

Nhận xét này xuất hiện trong một số nguồn cấp dữ liệu Atom từ Facebook:

<!-- SUDA was here.  10.36.217.112 -->

Nó có nghĩa là gì?

5
Liam

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây là suy đoán vì tôi không thể tìm thấy xác nhận, nhưng ở đây ...

Chỉ dựa trên một vài điều, tôi muốn nói rằng đó là một mục đánh dấu mà một số loại quy trình lập danh mục nội bộ cho Facebook đưa vào.

  • Từ Wikipedia:

Suda hay Souda (tiếng Hy Lạp: tiếng Hy Lạp) là một cuốn bách khoa toàn thư Byzantine thế kỷ thứ 10 của thế giới Địa Trung Hải cổ đại ...

  • Tất cả các mục nhập mẫu mà tôi có thể tìm thấy sử dụng một địa chỉ trên mạng con 10.0.0.0 là một mạng riêng. Nếu đó là một mục đánh dấu và IP là địa chỉ của hệ thống nhập vào điểm đánh dấu thì đó là nội bộ của Facebook vì đây là một IP riêng.
5
squillman

Vâng, có một vài khả năng.

  1. SUDA là tên của máy chủ lưu trữ nội dung
  2. Đó là một Easter Egg để lại bởi một lập trình viên.
  3. Đó là tên của chương trình lấy dữ liệu.
2
Harley Watson