it-swarm-vi.com

facebook

Thêm tên tùy chỉnh, chú thích, hình ảnh, mô tả vào hộp thoại chia sẻ facebook mới hoặc câu chuyện tùy chỉnh không lấy chúng từ meta og

API Facebook: Nhận người hâm mộ của / những người thích một trang

Sử dụng API Facebook để mời bạn bè?

Gửi tin nhắn cho bạn bè

Nhận danh sách bạn bè trên Facebook với API mới nhất

Ví dụ đơn giản để đăng lên một trang fanpage Facebook thông qua PHP?

Có API nào để buộc Facebook phải cạo lại một trang không?

API đồ thị Facebook v2.0 + - / tôi / bạn bè trả về sản phẩm nào hoặc chỉ những người bạn cũng sử dụng ứng dụng của tôi

Facebook AccessToken.getAccessToken không có giá trị khi mở ứng dụng ngay cả sau lần đăng nhập đầu tiên

Facebook PHP SDK 5 :: API 2.4 :: Xác thực giả mạo yêu cầu chéo trang không thành công. Yêu cầu thiếu "trạng thái"

Nhận dạng khuôn mặt qua API facebook

SDK SDK của Facebook

Xác định người dùng Facebook Messenger bằng UserID từ Đăng nhập Facebook

Làm cách nào để kiểm tra Messenger Bots nhé? Webhooks địa phương

Xác minh Bot Facebook Facebook

Đăng ký webhook ứng dụng Facebook messenger - Giấy phép không đủ

Để sử dụng Access Trang truy cập nội dung công cộng ', việc bạn sử dụng điểm cuối này phải được Facebook xem xét và phê duyệt

Kết bạn với facebook bằng API đồ thị v.2.0

Lỗi Phạm vi không hợp lệ: offline_access, Publish_stream, khi tôi cố gắng kết nối với API Facebook

Giới hạn cuộc gọi API đồ thị của Facebook là gì?

Cách gửi tin nhắn cho bạn bè trên facebook thông qua biểu đồ api bằng Accessstoken

Ứng dụng Facebook Mời, Mời bạn bè

Facebook: lấy danh sách các trang mà người dùng là quản trị viên của

Cách nhận số lượng chia sẻ bằng API biểu đồ

API đồ thị trả về 'false' hoặc 'Không được hỗ trợ nhận yêu cầu' truy cập Trang Facebook công khai

Mã thông báo truy cập trang Facebook - Chúng có hết hạn không?

cách nhận id email của người dùng Facebook bằng cách sử dụng sdk javascript

Làm thế nào để có được mã thông báo truy cập người dùng?

Facebook Publish_action quyền không hoạt động để đăng

FB OpenGraph og: hình ảnh không kéo hình ảnh (có thể https?)

Mã thông báo trạng thái CSRF không khớp với FB được cung cấp PHP SDK 3.1.1 Oauth 2.0

Liên kết chia sẻ Facebook - không có javascript

Cách nhúng nguồn cấp dữ liệu của trang Facebook vào trang web của tôi

Chiều rộng và chiều cao tối thiểu của Facebook Open Graph Images là gì?

Cách mời bạn bè vào ứng dụng của tôi thông qua facebook iOS SDK và API API

Làm cách nào để tùy chỉnh FBLoginVIew?

Facebook SDK 3.1 - Lỗi khi xác thực mã thông báo truy cập

Facebook Một hoặc nhiều URL đã cho không được phép cài đặt của Ứng dụng

Nhận danh sách bạn bè facebook 3.0

StatusCallback không được gọi sau requestNewReadPermissions sau đó requestNewPublishPermissions

Có thể kiểm tra nếu một email được xác nhận trên Facebook?

Làm thế nào để thêm nút chia sẻ facebook trên trang web của tôi?

Yêu cầu ứng dụng thành công, nhưng không có thông báo nào hiển thị

facebook: Mã thông báo truy cập trang vĩnh viễn?

URL lỗi của bạn: Xin lỗi, lỗi của bạn. Trong phần mềm của chúng tôi

Đăng nhập facebook facebook không hoạt động với ứng dụng Facebook đã cài đặt

Nhận mã thông báo truy cập ứng dụng cho ứng dụng facebook?

Cho phép nhiều tên miền cho 1 Ứng dụng Facebook (như Tumblr)

Og mới: kích thước hình ảnh cho chia sẻ Facebook?

Băm khóa Facebook không khớp với bất kỳ băm khóa được lưu trữ nào

Nút thích và chia sẻ trên Facebook với hàm gọi lại

Lỗi: Không tìm thấy lớp 'Facebook\FacebookSession' với facebook PHP SDK

Cách nhận chia sẻ facebook, thích, đếm nhận xét cho một url chỉ với biểu đồ api (theo cách không được phản đối)

Facebook Graph Api 2.1 có được userid từ tên người dùng

FBSDKShareDialog không chia sẻ Ảnh mà không cài đặt Ứng dụng Facebook, IOS

Cách nhận địa chỉ email người dùng đã đăng nhập bằng Yêu cầu đồ thị trong Facebook Android sdk 4.0

Facebook Android SDK 4.5.0 nhận địa chỉ email

URL gọi lại trong đăng ký trang web web Facebook là gì?

iOS - Lỗi đăng nhập Facebook - Lỗi xây dựng URL không xác định (com.facebook.sdk.core lỗi 3)

Chatbot Facebook Messenger làm cách nào để thu thập vị trí địa lý của người dùng mà họ gửi?

cách thiết lập nút "Bắt đầu" trong bot messenger facebook và khi nào gửi tin nhắn chào mừng

API Facebook Messenger: cách ngắt dòng trong tin nhắn

Làm thế nào bạn có thể nhận được mã thông báo truy cập Facebook?

Ứng dụng Facebook - Tên miền của URL này không được bao gồm trong tên miền của ứng dụng. Tại sao?

Cách giải quyết Lỗi = 1001 "Không điền" bằng Mạng đối tượng Facebook trong Android

Từ chối hiển thị ..... khung tổ tiên https://www.facebook.com

API trang Facebook: "Xem lại nội dung công khai"

Đăng nhập bằng facebook làm sập ứng dụng nếu sử dụng FaceBook Lite

Facebook Graph API v3.1 Giới hạn cấp phép mã thông báo truy cập cho nhà phát triển

Làm cách nào để đăng xuất khỏi Facebook SDK 3.0 mà không cần sử dụng nút đăng nhập / đăng xuất Facebook?

Nhận TẤT CẢ bạn bè người dùng bằng API đồ thị của Facebook - Android

Tại sao API đồ thị của Facebook cho biết tài khoản của tôi không hoạt động?

Lấy số lượt thích / chia sẻ trên Facebook cho một URL nhất định

Ứng dụng này không có Android Băm khóa được định cấu hình. - Đăng nhập bằng SDK Facebook

Mã thông báo truy cập FB lâu dài cho máy chủ để lấy thông tin trang FB

Nhận ID người dùng Facebook từ ID người dùng trong phạm vi ứng dụng

API đồ thị của Facebook từ chối mã thông báo truy cập mới được tạo

Facebook 'Friends.getAppUsers' bằng API đồ thị

'Thích' một trang bằng API đồ thị của Facebook

Có cách nào để kiểm tra xem mã thông báo truy cập Facebook có còn hiệu lực không?

Cách nhận Số lượt thích khi tìm kiếm API đồ thị của Facebook với search = xxx

Làm cách nào để thay đổi chiều cao của nút 'Đăng nhập bằng Facebook'?

Lỗi đăng nhập: Có lỗi khi đăng nhập bạn vào ứng dụng này. Vui lòng thử lại sau

Facebook thích - hiển thị phiên bản đã lưu trong bộ nhớ cache og: hình ảnh, cách làm mới hoặc reindex nó?

Làm cách nào để mở rộng tính hợp lệ của mã thông báo truy cập kể từ khi offline_access không dùng nữa

Sử dụng giao diện người dùng Facebook "share_open_graph" để tạo hộp thoại chia sẻ động cho kết quả bài kiểm tra

Thiết lập webhook Facebook Messenger, nhưng không được kích hoạt

Nên sử dụng mã thông báo truy cập của người dùng Facebook ở phía máy chủ như thế nào?

Facebook - Giải pháp "Không thể truy vấn người dùng theo tên người dùng của họ"

Thêm một tab vào trang facebook

Khi nào cần yêu cầu quyền với Facebook mới Android SDK 3.0?

Phương thức FB.api sẽ ngừng hoạt động khi được gọi từ các trang http trong X ngày. Vui lòng cập nhật trang web của bạn để sử dụng https cho Đăng nhập Facebook

Gửi tin nhắn riêng tư thông qua API Facebook

FBSDKLoginManager logInWithReadPermissions?

Ứng dụng Facebook là Công khai, nhưng báo lỗi "Ứng dụng không được thiết lập" khi đăng nhập

FB không được xác định javascript

Cách liệt kê người dùng facebook thích một trang hoặc sở thích

Nhận id ứng dụng từ mã thông báo truy cập của người dùng (hoặc xác minh ứng dụng nguồn cho mã thông báo)

API đồ thị làm thế nào để có được thành viên / lượt thích trang facebook

API Facebook: cách tốt nhất để nhận lượt thích, chia sẻ, nhận xét cho một bài đăng trên trang / nhóm?