it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể cài đặt nhiều tiện ích mở rộng trong một lần chụp trong Joomla! 3 trang web?

Tôi hiện đang xây dựng các bản mẫu (ví dụ: các trang web chuyển đến Trang web làm điểm khởi đầu cho các trang web khách hàng mới).

Sở thích của tôi là tải lên tất cả các tiện ích mở rộng trong bản tóm tắt, chuyển trang web vào tài khoản lưu trữ của khách hàng, hoàn thiện việc phát triển và sau đó gỡ cài đặt các tiện ích mở rộng tôi không sử dụng.

Tuy nhiên, vì tôi có một số 'nồi hơi' và khoảng 60 đến 70 tiện ích mở rộng (khi bạn thêm tất cả các thành phần, mô-đun và plugin) - vì vậy điều này cực kỳ tốn thời gian.

Tôi đã tìm kiếm một 'trình cài đặt nhiều tiện ích mở rộng' - nhưng hãy xem JED ( http://extensions.j Joomla.org/extensions/core-enhancements/installers ), đa khả dụng có sẵn trình cài đặt chỉ đi lên J! 2.5.

Trong Joomla! Tài liệu - có một bài viết về tạo gói .

Phương pháp này cho phép kết hợp nhiều tiện ích mở rộng trong một Zip để cài đặt, nhưng có nhược điểm là "Kết hợp chúng trong một gói sẽ cho phép người dùng cài đặt và gỡ cài đặt cả hai tiện ích mở rộng trong một lần."

Tôi muốn cài đặt nhiều tiện ích mở rộng trong 'một lần' - nhưng có khả năng gỡ cài đặt tiện ích mở rộng mà không phải gỡ cài đặt toàn bộ gói.

1) Có sẵn 'đa trình cài đặt' cho J! 3 không?

2) Có cách nào để cài đặt nhiều tiện ích mở rộng trong một lần chụp cho J! 3 không?

Đây sẽ là một tiết kiệm thời gian rất lớn.

9
NivF007

Bạn có 3 lựa chọn ở đây.

Tùy chọn 1 : Như bạn đã đề cập, bạn có thể cài đặt mọi thứ dưới dạng 1 gói, tuy nhiên đó không thực sự là phương pháp hiệu quả nhất. Phương pháp này hữu ích cho các tiện ích mở rộng có phụ thuộc, nhưng gói tiện ích mở rộng của bạn sẽ phải được cài đặt hoặc gỡ cài đặt dưới dạng gói, nhưng không riêng biệt.

Tùy chọn 2 : Bạn có thể cài đặt mọi thứ cùng một lúc dưới 1 tiện ích mở rộng. Lấy đăng ký Akeeba chẳng hạn. Bạn có thành phần phụ trợ và giao diện chính được cài đặt, cùng với các plugin riêng lẻ. Các plugin riêng lẻ sau đó có thể được cài đặt/gỡ cài đặt thủ công. Điều này sẽ được thực hiện thông qua script.php trong một hàm. Hãy xem này và cũng có thể xem một số tiện ích mở rộng khác như Đăng ký Akeeba để xem cách chúng thực hiện.

Tùy chọn 3 : Bạn có thể làm những gì một số nhà cung cấp mẫu làm như Yootheme và Rockettheme, đang tạo ra một gói lớn chứa toàn bộ gói Joomla cùng với tiện ích mở rộng sẽ được cài đặt khi người dùng đang thiết lập Joomla. Làm điều này, bạn chỉ cần:

  1. Cài đặt Joomla
  2. Cài đặt tất cả các tiện ích mở rộng của bạn
  3. Tải xuống một bản sao mới của Joomla
  4. Trích xuất thư mục có tên cài đặt từ bản sao mới và đặt nó vào thư mục gốc của trang Joomla trước đây của bạn
  5. Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn và thay thế tệp .sql trong thư mục cài đặt.

Cũng có thể có một vài điều chỉnh tùy chỉnh mà bạn muốn thực hiện để cho phép người dùng chọn nếu họ muốn cài đặt Joomla có hoặc không có phần mở rộng.

Có thể có một số phương pháp khác nhưng không có phương pháp nào tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.

Hi vọng điêu nay co ich

6
Lodder

Kiểm tra trình đóng gói tiện ích mở rộng Joomla tại http://www.j Joomla-extensions-packager.org

Biểu mẫu được giới hạn ở 10 tiện ích mở rộng, nhưng bạn có thể sử dụng thư viện để tạo gói không giới hạn bằng tập lệnh php đơn giản (ví dụ có sẵn tại github của packager's)

Hoặc bạn có thể sử dụng biểu mẫu nhiều lần (đệ quy), vì nó hỗ trợ loại tiện ích mở rộng gói, do đó, nó có thể đóng gói các gói của nhiều gói hơn với nhiều tiện ích mở rộng ;-)

3
VikiJel

Tôi đoán bạn có thể sử dụng một cái gì đó như trình quản lý gói như Trình soạn thảo , được hỗ trợ kể từ j Joomla! 3.4

Đây là một trình quản lý tiện ích mở rộng Nice thông qua Trình soạn thảo, bạn chỉ cần viết một .json với tất cả các gói bạn cần và Composer sẽ thực hiện phần còn lại https://github.com/joomlatools/j Joomla-composer

1
Gruber