it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể xuất dấu trang Delicious của mình?

Làm cách nào tôi có thể có được danh sách tất cả các dấu trang trong tài khoản Delicious của mình?

Dịch vụ web đó chậm đến mức khó sử dụng nữa.

11
delete

Delicious cung cấp một công cụ để xuất (cũng như nhập) dấu trang của bạn ở định dạng có thể đọc được (và có thể ghi - để nhập) bởi hầu hết các trình duyệt hiện đại.

6
Adam Tuttle

về sự chậm chạp:

Firefox có phần mở rộng mở dấu trang ngon của bạn trong thanh bên. Tuyệt vời nhanh, tương tự cho taggin liên kết mới với một cửa sổ bật lên. Bạn không cần trang web ngon chậm nữa và có đầy đủ chức năng

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/delicy-bookmark/

0
Hauser