it-swarm-vi.com

Làm thế nào Evolution có thể kết nối với Exchange thông qua trình kết nối OWA?

Tôi đã cố gắng một thời gian để có được Evolution để kết nối với tài khoản Exchange của mình. Tôi nghĩ điều phức tạp là url OWA là https: // owa [...]. Tôi có thể kết nối với Android điện thoại, iPhone, v.v., nhưng tôi không thể làm điều đó với Evolution.

Có cách nào để làm cho công việc này?

8
Stuart

Bạn sẽ cần sử dụng plugin evolution-mapi - Tôi mất nhiều thời gian để thiết lập đúng cách với máy của tôi tại nơi làm việc. Tôi đã có thể nhận được lịch và thư để đồng bộ hóa đúng. Một số điều thú vị tôi phải làm:

  • Đối với server Tôi đã phải sử dụng địa chỉ IP của máy chủ Exchange
  • Tôi đã phải sử dụng Exchange MAPI làm loại máy chủ, nếu bạn đang sử dụng Exchange 2003 hoặc hạ thấp plugin Microsoft Exchange sẽ hoạt động tốt.
8
Marco Ceppi

Tôi cũng đã thất bại trong việc định cấu hình Evolution với máy chủ Exchange (2007, tôi nghĩ vậy).

DavMail đã đến giải cứu! http://davmail.sourceforge.net/

DavMail là một cổng giao tiếp với máy chủ Exchange và cung cấp Evolutions với các giao diện IMAP, Pop, CalDav tiêu chuẩn, v.v.

Hy vọng nó sẽ giúp/N

6
Nicke

Thông thường bạn nên truy cập vào Sàn giao dịch 2003 của mình thông qua OWA, nhưng hãy cẩn thận, Evolution trong Maverick bị giới hạn nghiêm trọng về liên kết Exchange. Có một lỗi mở trên Launchpad về nó: https://bugs.launchpad.net/ubfox/+source/evolution-exchange/+orms/606822

1
Nicolas Schirrer