it-swarm-vi.com

Làm cách nào để chuyển Google Notebooks sang Evernote?

Tôi có một số lượng ghi chú nhất định trong Google Notebook . Làm cách nào để tôi chuyển dữ liệu này sang Evernote , mà không mất bất kỳ thông tin meta nào như "thẻ"?

1
akira

Có vẻ như mọi người Evernote có bằng văn bản một cái gì đó đặc biệt cho trường hợp này:

  1. Đăng nhập vào Google Notebook
  2. Bấm vào một cuốn sổ mà bạn muốn xuất
  3. Nhấp vào liên kết Xuất ở cuối trang
  4. Chọn ‘Nguyên tử từ các tùy chọn xuất.
  5. Lưu Google Atom Tệp Notebook vào máy tính để bàn của bạn

Sau đó, hãy chuyển đến https://www.evernote.com/GoogleNotebooks.action và chỉ cần nhập "Nguyên tử" đã tạo.

Lặp lại cho tất cả các máy tính xách tay.

4
akira