it-swarm-vi.com

Làm thế nào để khách hàng email "gửi sau" mà không lưu trữ mật khẩu?

Các ứng dụng email như Spark cho macOS có một tính năng mà người dùng có thể gửi email sau, tại bất kỳ thời điểm nào, ngay cả khi máy tính bị tắt. Mặc dù vậy, máy chủ SMTP cần xác thực dựa trên mật khẩu .

Điều đó có nghĩa là nếu tôi sử dụng Spark để gửi email sau này, mật khẩu của tôi sẽ được gửi đến Spark máy chủ trong bản rõ, để họ có thể ủy quyền trên Máy chủ SMTP sau này? Hoặc có một phương pháp khác?

39
NikxDa

Sparks lưu thông tin đăng nhập tài khoản của bạn trên hệ thống của họ. Điều này cũng được mô tả trong chính sách bảo mật của họ :

  1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH WE SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY

Xác thực đăng nhập hoặc thông tin đăng nhập của máy chủ thư : Spark yêu cầu thông tin đăng nhập của bạn để đăng nhập vào hệ thống thư của bạn để nhận, tìm kiếm , soạn và gửi tin nhắn email và liên lạc khác. Nếu không có quyền truy cập đó, Sản phẩm của chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn trải nghiệm giao tiếp cần thiết. Để bạn tận dụng tối đa các tính năng Ứng dụng và Dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như gửi sau Đồng bộ hóa, liên kết giữa các thiết bị, và được cho phép bởi Apple - Thông báo đẩy mà chúng tôi sử dụng Spark Dịch vụ. Không sử dụng các dịch vụ này, không có tính năng nào được đề cập ở trên sẽ hoạt động.

63
Steffen Ullrich

Bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào hoạt động thay mặt bạn với các dịch vụ mạng khác thường sẽ cần lưu trữ thông tin đăng nhập cần thiết cho các dịch vụ khác đó. Mặc dù có nhiều cách khác để thực hiện xác thực giữa các dịch vụ, chẳng hạn như OAuth2, trong thực tế rất ít dịch vụ thực hiện các cơ chế như vậy. Vì vậy, khi một ứng dụng trực tuyến cần thực hiện thay mặt bạn, nó bắt chước một ứng dụng khách như trình duyệt web hoặc ứng dụng thư khách.

Ví dụ: các ứng dụng tài chính cá nhân (ví dụ Mint ) thường cung cấp cách để xem tất cả các tài khoản tài chính của bạn (tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, môi giới, thế chấp, v.v.) ở một nơi. Họ yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu (và thậm chí có thể là câu hỏi bảo mật) cho mỗi dịch vụ đó để họ có thể đăng nhập và tải thông tin.

12
Barmar