it-swarm-vi.com

Làm cách nào để truy cập vào thư mục nhà được mã hóa từ máy khởi động kép?

(Đây có thể không phải là một câu hỏi dành riêng cho Ubuntu?)

Khi tôi cài đặt 9.10, tôi đã chọn mã hóa thư mục nhà của mình bằng ecryptfs, nhưng sau đó tôi phát hiện ra điều này đã khóa tôi khỏi phân vùng ext3 khi tôi cố truy cập nó từ Windows trên máy khởi động kép của mình (sử dụng trình điều khiển ext2/3 miễn phí Tôi đã nhận được ở đâu đó, thậm chí không chắc chắn cái nào).

Có cách nào để gắn một thư mục nhà được mã hóa trong Windows không?

9
Jono

Thật không may, có vẻ như không có hỗ trợ Windows nào cho ecryptfs được lên kế hoạch: Có cổng windows nào trong số này có sẵn hoặc đang hoạt động không?

8
Jeremy Kerr

Nếu bạn sử dụng một cái gì đó như TrueCrypt bạn có thể truy cập các ổ đĩa của mình từ cả Windows và Linux miễn là bạn biết mật khẩu. Nếu bạn định dạng nó là ext2/3, bạn sẽ cần trình điều khiển ext2/3 để truy cập nó từ Windows.

5
ssanj