it-swarm-vi.com

Làm cách nào để định cấu hình Lotus Notes để không hiển thị hình ảnh trong email?

Có thể định cấu hình Lotus Notes để không hiển thị hình ảnh trong email không? Một số liên kết hình ảnh bên ngoài có chứa dữ liệu theo dõi và tôi không muốn những kẻ gửi thư rác biết tôi đã nhận được tin nhắn của họ.

2
Ben Lings

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi không phải là người dùng Lotus Notes. Tôi tìm thấy cách giải quyết này tại đây :

Bạn có thể chặn những hình ảnh bên ngoài này tải bằng cách chỉnh sửa tài liệu vị trí hiện tại của bạn (phía dưới bên phải màn hình của bạn, chọn Chỉnh sửa hiện tại ...) và chỉ định máy chủ proxy là 0,0.0.0:80.

Điều này báo cho Ghi chú sử dụng máy chủ proxy không tồn tại để tải hình ảnh.

Chỉnh sửa: bạn đang sử dụng phiên bản nào? Phiên bản 8 dường như thực hiện tính năng này:

Lotus Notes screenshot

Xem tại đây: Khám phá Ghi chú 8: Tự động tải hình ảnh trong các bản tin HTML

2
splattne