it-swarm-vi.com

Có hỗ trợ Split Pane trong Gedit không?

Tôi biết một số trình soạn thảo văn bản khác như Notepad ++ cho phép ngăn chia để chỉnh sửa thành các tệp cạnh nhau. Có cách nào tôi có thể thêm chức năng này vào Gedit không?

31
jumpnett

Trong gedit, chọn Tài liệ> Nhóm tab mới hoặc Ctrl+Alt + N gedit của bạn sẽ phân chia theo chiều dọc. Và bạn có thể kéo các tab.

22
thangdc94

Cập nhật: Gedit hiện đã thêm tính năng này. Tôi đang giữ câu trả lời của mình cho những người sử dụng các phiên bản cũ hơn của ứng dụng.

Gedit không đi kèm với tính năng này.

Nhưng có một plugin bạn có thể nhận: http://live.gnome.org/Gedit/Plugins#line-505 = =

12
Nathan Osman

Chưa, nhưng nó đang trong quá trình phát triển xem tại đây , ai đó đang làm việc với nó (trong số các tính năng khác) như một dự án GSOC theo như tôi biết.

2
thbusch