it-swarm-vi.com

Danh sách các tên miền cấp cao quốc tế cho phép đăng ký nước ngoài

Wikipedia có danh sách các tên miền cấp cao nhất nhưng một vài trong số các mục nhập của chúng chỉ rõ tính khả dụng hoặc hạn chế, chẳng hạn như phải là công dân hoặc có sự hiện diện của doanh nghiệp, v.v.

Vì vậy, một số tên miền cấp cao nhất có những hạn chế không liên quan đến ai có thể đăng ký? Đây là những miền đặc biệt hữu ích trong hack miền .

1
Paperjam

Wikipedia liệt kê tất cả chúng trong bài viết tên miền cấp cao nhất của Mã quốc gia , với các tên miền cho phép đăng ký nước ngoài được đánh dấu bằng dấu hoa thị.

3
Bryson

Trong danh sách các ccTLD trong bài viết Wikipedia mà bạn đã đề cập, mỗi ccTLD có trang Wikipedia riêng. Trong hộp thông tin (bên phải) cho mỗi trang quốc gia, có một hàng có tiêu đề Hạn chế đăng ký có thể hữu ích cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra các liên kết đến các chính sách đăng ký cụ thể theo quốc gia được đề cập trong danh sách này

1
mvark