it-swarm-vi.com

Làm cách nào để liệt kê tất cả các bản ghi CNAME cho một tên miền nhất định?

Tôi không thể liệt kê chúng bằng Dig/nslookup/Host.

37
Paweł Gościcki

Có hai cách, cả hai đều yêu cầu quyền truy cập của quản trị viên hoặc tin tưởng vào các bản ghi DNS:

  • Thực hiện chuyển vùng ( AXFR ) trên tên miền để truy xuất tất cả các bản ghi cho miền. Quản trị viên DNS cần cho phép rõ ràng cho phép chuyển AXFR đến địa chỉ IP của bạn từ máy chủ DNS đã chọn. Bạn có thể thực hiện chuyển khoản như thế này: Dig @ns1.google.com google.com AXFR
  • Xem trực tiếp tệp vùng trên máy chủ DNS có liên quan. Bạn cần quản trị viên truy cập vào máy chủ DNS cho việc này.
32
Alex J

Với quyền thích hợp trên DNS, grep cho bản ghi cname:

Host -t axfr my.dom.com dns.my.dom.com | grep -i cname
11
gimel