it-swarm-vi.com

Bản ghi DNS CNAME có thể trỏ đến thư mục con

Bản ghi DNS có thể trỏ đến một địa chỉ như my.domain.com/subdir1

45
Hannes de Jager

DNS chỉ ghi bản đồ địa chỉ IP thành tên máy chủ nên trong Word, không

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cấu hình tên máy chủ trong máy chủ web của mình để phục vụ thư mục con khi có yêu cầu. Giống như có một cái gì đó.domain.com chuyển hướng/tương đương với Somethingelse.domain.com/downhere. Điều đó phụ thuộc vào phần mềm máy chủ web của bạn chứ không phải DNS.

52
Kevin Kuphal

Bản ghi CNAME là một phần của Hệ thống tên miền, hệ thống đặt tên cho internet. Mục đích duy nhất của họ là dịch tên máy chủ, như www.example.com vào địa chỉ IP. Bạn không thể đính kèm tên thư mục hoặc truy vấn vào CNAME. Nói chính xác, CNAME phân giải thành các tên khác, bản thân chúng có thể là Bản ghi A trỏ đến địa chỉ IP hoặc các bản ghi CNAME khác.

Ví dụ của bạn my.domain.com/subdir1 hoặc tốt hơn http://my.domain.com/subdir1 URI, Mã định danh tài nguyên đồng nhất được sử dụng để xác định hoặc đặt tên tài nguyên trên Internet - trong trường hợp của bạn là tài nguyên HTTP.

Vì vậy, cách giải quyết có thể là xác định CNAME cho tiêu đề Máy chủ khác, chuyển hướng đến thư mục của bạn bằng cách sử dụng phản hồi trạng thái HTTP 301 ("di chuyển vĩnh viễn") :

-> Browser requests subdir1.domain.com 
-> Server sends a HTTP status code 301 to the browser:
   REDIRECT my.domain.com/subdir1

Tất cả các máy chủ web và ngôn ngữ lập trình web cung cấp các lệnh cho các loại chuyển hướng này.

20
splattne

Những gì bạn đang yêu cầu là một chuyển hướng URL. Một bản ghi CNAME sẽ KHÔNG thực hiện được điều này.

Đặt cược dễ nhất của bạn có thể là sử dụng tệp .htaccess hoặc (thậm chí dễ dàng hơn) chỉ cần viết một trang web nhanh với làm mới meta hoặc chuyển hướng javascript để tự động chuyển hướng người dùng.

Bạn đã không đề cập đến hệ điều hành hoặc máy chủ web của mình, vì vậy tôi chỉ cố gắng cung cấp câu trả lời chung chung nhất có thể.

8
KPWINC

Số bản ghi CNAME chỉ có thể trỏ đến bản ghi DNS. Bạn đang tìm kiếm một chuyển hướng HTTP.

4
Brandon