it-swarm-vi.com

Tôi có một tên miền cũ mà tôi đang nghỉ hưu. Làm cách nào để thiết lập chuyển hướng vĩnh viễn từ tên miền cũ sang tên miền mới?

Ban đầu tôi đã đăng bài này như một trong những câu hỏi xác định cho trang web vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ hỏi lại.

Hiện tại tôi có DNS cho cả hai tên miền trỏ đến cùng một địa điểm nhưng tôi muốn thiết lập chuyển hướng vĩnh viễn từ tên miền cũ sang tên miền mới cho bất kỳ liên kết kéo dài nào ngoài tự nhiên.

4
dagorym

Trang này liệt kê cách thực hiện bằng các ngôn ngữ web phổ biến. Lưu ý phần có tên "Chuyển hướng tên miền cũ sang tên miền mới"
[.__.] http://www.webconfs.com/how-to-redirect-a-webpage.php

Ngoài ra, Google đã cung cấp một bài viết hay về những điều cần xem xét khi di chuyển trang web của bạn.
[.__.] http://www.google.com/support/webmasters/ Coins83105&hl=vi

3
jessegavin