it-swarm-vi.com

Làm cách nào để cho phép tên miền tùy chỉnh từ người dùng cuối?

Đây là một trong những điều khiến tôi quan tâm trong một thời gian và tôi biết rằng dịch vụ tôi đang phát triển sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc này.

Các trang web khác nhau (Ning, Tumblr, Wordpress, v.v.) cho phép người dùng trỏ tên miền của họ vào trang web, nơi nó được cấu hình tự động để chuyển hướng đến không gian cá nhân của họ trong dịch vụ.

Tôi cần làm gì để đạt được điều này cho mục đích sử dụng của riêng tôi? Loại môi trường nào được tối ưu hóa tốt nhất cho loại chức năng này? Và có bất kỳ rủi ro nghiêm trọng nào tôi cần phải biết khi thử điều này không?

3
Noctrine

Những gì bạn đang nói là quản lý DNS. Các trang web đó về cơ bản cho phép bạn trỏ DNS máy chủ của mình đến máy chủ đó và chúng tìm ra bằng URL sắp có trong Máy chủ lưu trữ. Vì vậy, những gì bạn cần làm là tạo một hệ thống URL nhìn vào bảng cơ sở dữ liệu cho URL và trả về nội dung trang theo URL phù hợp.

Nói chung không khó để làm. Bạn sẽ chỉ cần xây dựng trang web của mình để chạy gần như hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu hoặc xây dựng một hệ thống để lấy lại thư mục gốc của từng URL cụ thể cho thư mục tồn tại cho nó.

2
Ben Hoffman

Nếu bạn thực hiện một vài tìm kiếm cho Wildcard DNS bạn sẽ đi đúng hướng. Dưới đây là một vài câu hỏi ServerFault giải quyết vấn đề này.

Dành cho IIS
[.__.] https://serverfault.com/questions/84921/how-to-configure-iis-wildcards-for-account-subdomains-like-basecamp

Dành cho Apache
[.__.] https://serverfault.com/questions/63200/how-do-i-create-subdomain-names-dynamical

2
jessegavin