it-swarm-vi.com

Làm thế nào để tạo một Joomla! thành phần tương thích chéo (J2.5 - J3.x)

Khi phát triển Joomla! Thành phần 3.x, làm thế nào để bạn làm cho nó tương thích ngược với Joomla! 2,5?

6
Adam B

Không thể có câu trả lời rõ ràng, rất nhiều phụ thuộc vào loại tiện ích mở rộng bạn làm.

Phát triển chính cho j3.x và kiểm tra thời gian trên j2,5 xem liệu không có lỗi và tiện ích mở rộng hoạt động như mong đợi - đối với hầu hết các trường hợp nên là giải pháp tốt.

2
Fedik