it-swarm-vi.com

Có một tên cho mẫu thiết kế lựa chọn iTunes

Có thể trùng lặp:
[.__.] I: tên của giao diện nhiều cột?

bạn biết: với nhiều hộp chọn được sắp xếp theo chiều ngang, với bộ lọc lựa chọn từ trái sang phải ....

6
sprugman

Tìm thấy nó: " Duyệt qua cột "

5
sprugman

Về mặt kỹ thuật, điều này đề cập đến việc triển khai Miller Cột , bắt đầu trở nên phổ biến hơn với sự phát triển của các ứng dụng di động (và do đó, bất động sản hạn chế).

4
Christopher Scott

Bạn cũng có thể muốn xem qua: Danh sách xếp tầng tại Quince .

2
AshtonKJ